Регенеративни продукти

Ние работим ръка за ръка с природата


Zimmer Dental предлага богата гама от регенеративни продукти, които покриват почти всички клинични нужди. Използвайки материали на колагенова основа добивани от естествени източници, тези продукти осигуряват скеле около което се регенерира загубената собствена тъкан.
 

КОСТОЗАМЕСТИТЕЛИ

 

CopiOs Cancellous 

 

             

 

IngeniOs BTCP                                                   IngeniOs HA

 

МЕКОТЪКАННИ ПРОДУКТИ

Семейството на Zimmer мекотъканни продукти включва Puros Dermis Allograft Tissue Matrix, Zimmer® Socket Repair Membrane, CopiOs® Pericardium Membrane, BioMend® Absorbable Collagen Membranes, Colla Absorbable Collagen Wound Dressings, and HemCon® Dental Wound Dressings.Тези продукти се използват както при регенериране на меки тъкани, така и при водена костна регенерация  и грижа за екстранционни и други рани в устната кухина.
                                                    

      BioMend Мембрана             BioMend Extend Мембрана          Socket Repair Мембрана

 

                                                

    CopiOs Мембрана                 Превръзки за рани                                      Dermis                                                                                                                                съединително-тъканен                                                                                                                                         графт

 
За Zimmer Dental България | Карта на сайта | Търсене | Намери зъболекaр