МЕКОТЪКАННИ ПРОДУКТИ

Семейството на Zimmer мекотъканни продукти включва Puros Dermis Allograft Tissue Matrix, Zimmer® Socket Repair Membrane, CopiOs® Pericardium Membrane, BioMend® Absorbable Collagen Membranes, Colla Absorbable Collagen Wound Dressings, and HemCon® Dental Wound Dressings.Тези продукти се използват както при регенериране на меки тъкани, така и при водена костна регенерация  и грижа за екстранционни и други рани в устната кухина. 
                                                    

      BioMend Мембрана             BioMend Extend Мембрана        Socket Repair Мембрана

 

                                                

    CopiOs Мембрана                 Превръзки за рани                          Dermis                                                                                                                                   съединително-тъканен                                                                                                                                      графт

 

 

 
За Zimmer Dental България | Карта на сайта | Търсене | Намери зъболекaр