TSV

 

TSV импланта ви спестява пари!    КАК ?

В цената е включена:
• имплант
• покривен винт
• отпечатъчен трансфер
• временна надстройка


 

TSV-имплантната система е с история , която датира от 1982 година и от тогава до сега се е доказала като една от водещите системи в света с дългогодишен документиран успех и множество иновации в областта.

  
 
С тройно водената резба,коничен дизайн,и протокола за работа в мека и твърда кост TSV имплантите са създадени да постигат висока първична стабилност.


 Тройно водената резба позволява въвеждането на импланта с 3 пъти по малко завъртания. Това се постига като от върха на импланта към основата му започват 3 паралелни спирали със стъпка 1.8 мм , което предпазва коста от прегряване. Самонарезната резба допълнително осигурява много добра първична стабилност.


 
Патентованата хексагонална friction-fit връзка на Zimmer практически елиминира микропроцепа и микродвиженията (основна причина за счупване на винтчето) между импланта и надстройката като това не позволява развитието на микроорганизми и създава подходящи условия за поддържане на костното ниво Предимство на тази връзка е и предпазването на микровинта от претоварване и счупване.


 

 

 

 Имплантни покрития
 

Две възможни покрития:


• MTX® Микронаграпавена повърхност –е неимпрегнирана , микронаграпавена повърхност чрез бластване с хидроксилапатитни (HA) частици последвана от обработка със слаба киселина за премахване на резидуалните частици. Обработката по този метод не само не отслабва тялото на импланта, нещо повече имплантната спирала не се заобля от бластването, а остава интактна за максимална режеща способност.
Хистоморфологично изследване
 MTX повърхността е показала по добра апозиция на кост в сравнение с други бластвани повърхности. В клинично проучване вклщчващо поставянето на експериментални микроимпланти с двойна повърхност , само награпавена и МТХ повърхност в аугментирани и неаугментирани  синуси –МТХ повърхността е показала по вискоки стойности на апозициа на кост (72.31% ± 17.76%) сравнена с награпавената повърхност (38.01% ± 19.32%).3
 

 Библиография

• 1Mazor Z, Cohen DK. Preliminary 3-dimensional surface roughness measurement and early loading results with a microtextured implant surface. Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18(5):729-738.
• 2Al-Nawas B, Götz H. Three-dimensional topographic and metrologic evaluation of dental implants by confocal laser scanning microscopy. Clin Implant Dent Relat Res 2003;5(3):176-183.
• 3Trisi P, Marcato C, Todisco M. Bone-to-implant apposition with machined and MTX microtextured implant surfaces in human sinus grafts. Int J Periodontics Restorative Dent 2003;23(5):427-437.
• 4Todisco M, Trisi P. Histomorphometric evaluation of six dental implant surfaces after early loading in augmented human sinuses. J Oral Implantol 2006;32(4):153-166.

МP- 1® HA (хидроксил апатитна) повърхност – Импрегнирана с хидроксил апатитни частици
• повече от 2 десетилетия проучванията на Zimmer са достигнали до разработването на патентован процес на импрегниране на имплантната повърхност . Това увеличава кристалното съдържание на хидроксилапатит от 77 % до >90% различавайки го от другите подобни системи на импрегниране.
• Клинична изследвания
• HA-повърхността е доказана в независими изследвания, че е високо ефективна в постигането и поддържането на контакт между имплантното тяло и костта.Кумулативно 5 годишно клинично проучване показва преживяеност 99.3% за над 4000 Zimmer импланта с  MP-1 HA .
 

 Библиография

Pikos MA, Cannizzaro G, Korompilas L, Turrillas EA, El Askary AES, Rao W, Carusi G, Lauverjat YMP. International retrospective multicenter study of 8130 HA-coated cylinder implants: 5-year survival data. International Magazine of Oral Implantology 2002:3(1):6-15.

Предимства:

  • Патентованата friction-fit връзка м/у имплант/надстройка,която практически елиминира микродвиженията и позволява монолитното свързване между двете части
  • Коничният дизайн дава възможност за по добра инициална стабилност при мек тип кост.
  • Тройно водената самонарезна резба позволява по бързото въвеждане на импланта

● Хирургичен Протокол

цветната кодировка и лазерно маркираните фрези улесняват хирургичната фаза
 

 
За Zimmer Dental България | Карта на сайта | Търсене | Намери зъболекaр